Презентация на СЕЕМС 2012 в УНСС

14/12/2011

Сдружение за Международни Състезания по Право

организира

Конкурс за избор на отбор на УНСС за участие в

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

провеждано под патронажа на Съда на Европейския Съюз в Люксембург и The British Law Center

 

 „CEEMC” е едно от най-престижните състезания по Европейско право. Първото му издание е през 1994 г. и оттогава то се провежда ежегодно в различни европейски държави.

Отборите са съставени от 3ма или 4ма състезатели, които подготвят писмени бележки и впоследствие пледират, както на страната на ищеца така и на страната на ответника в рамките на симулативен процес, който следва процедурите и правилата на Съда на Европейския Съюз. Казусите са вдъхновени от висящи дела пред Съда на Европейския Съюз и са разработени от професори от Кеймбридж и юристи от СЕС.

 

Ако желаете да участвате, моля изпратете своята автобиография и мотивационно писмо на английски език на ел. адрес orator@adp.bg до 23ти декември 2011 г. Условията са да сте студент по право в УНСС и да владеете отлично английски език.

 

Повече информация за състезанието можете да намерите на http://www.ceemc.co.uk/, както и да поискате на orator@adp.bg.

На 14.12.2011 г. от 18:15 в зала 4056 на УНСС ще се проведе среща-дискусия за представяне на състезанието.


Конкурс за избор на отбор за CEEMC 2012

14/12/2011

Сдружение за Международни Състезания по Право

организира

Конкурс за Избор на Отбор за

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

под патронажа на Съда на Европейския Съюз и The British Law Center

 

 „CEEMC” е едно от най-престижните състезания по Европейско право. Първото му издание е през 1994 г. и оттогава то се провежда ежегодно в различни европейски държави.

Юридическите проблеми, които разглежда казусът, са вдъхновени от актуални дела пред Съда на Европейския Съюз, разработени са от професори от Кеймбридж и служители от СЕС и представляват специфично предизвикателство за всеки студент по право.

Ако желаете да участвате, моля изпратете своята автобиография и мотивационно писмо на английски език на ел. адрес orator@adp.bg до 31ви декември 2011 г. Изискванията към кандидатите са да са студенти по право и да владееят отлично английски език

Повече информация за състезанието можете да намерите на http://www.britishlawcentre.org/ceemc.html


Конкурс за JESSUP 2012

13/04/2011

Сдружение за Международни Състезания по Право”

организира

Конкурс за избор на отбори в

Philip C. JESSUP International Law Moot Court Competition

JESSUP е най-голямото и престижно състезание по международно право в света. Провежда се ежегодно, през месец март, във Вашингтон. Всяка година до финалите достигат над 100 отбора, които се състезават от името на най-силните университети от Америка, Европа, Австралия, Азия и Африка.

През 2012 г. състезанието ще се проведе за 53ти път. Темата на казуса е: „Легитимност на военните операции за установяване на демократични режими и защита на паметници на културата във време на въоръжени конфликти.”

Повече информация за Jessup може да намерите на: http://www.ilsa.org/jessup/.

Ако желаете да участвате, изпратете своя автобиография (CV) и кратко мотивационно писмо на английски език на ел. адрес orator@adp.bg. Срокът за подаване на документите е до 9ти май 2011 г. (понеделник) в 23:59 ч.

Изискванията към кандидатите са:

–        да сте студент по право или международни отношения

–        да владеете отлично английски език

–        да имате интерес в областта на международното право


Отлично представяне на българския отбор в JESSUP 2011

11/04/2011

Чудесна статия на сп. „Правен свят“ за отличното представяне на отбора на СУ в JESSUP 2011


Конкурс за TELDERS 2011

12/10/2010

Сдружението за международни състезания по право

организира

Конкурс за избор на българския отбор за състезанието по международно публично право

 

Т Е Л Д Ъ Р С

ТЕЛДЪРС е най-престижното състезание по международно право в Европа. Организира се ежегодно от Лайденския университет и се провежда в Двореца на мира, Хага, Холандия (седалище на Международния съд на ООН). Финалите на 34тото издание на състезанието ще са в края на април 2011 г. Българският отбор за 2011 г. ще се състои от четирима студенти, избрани с конкурс.

Ако желаете да участвате, моля изпратете своята автобиография и мотивационно писмо на английски език на ел. адрес telders.bulgaria@gmail.com до 21 октомври. Изискванията към кандидатите са:

–        да сте студент по право или международни отношения в юридическия факултет на СУ

–        да владеете отлично английски език

–        да имате интерес и познания в областта на международното публично право


Годишен финансов отчет / отчет за дейността на Сдружение за Международни Състезания по Право 2009

29/06/2010

Годишен финансов отчет/отчет за дейността на Сдружение за Международни Състезания по Право 2009


Покана за свикване на Общо събрание на СМСП

23/06/2010

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ на ЮЛНЦ

 „СДРУЖЕНИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРАВО”

23.06.2010 г.

П О К А Н А

От

Председателя на УС на Сдружение за Международни Състезания по Право

 

Уважаеми Членове на Сдружението за Международни Състезания по Право (СМСП),

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СМСП и на основание член 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава, както и в изпълнение на решение на УС от 22.06.2010 година, свиквам Общото събрание на членовете на СМСП, което ще се проведе на 09.07.2010 г., на адрес София, кръстовището на ул. „Шести Септември” и ул. „Славянска” в заведение Дон Домат от 19:00 часа,  при следния дневен ред:

1.      Приемане на решение за преобразуване на Сдружението в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

2.     Приемане на изискуемите от ЗЮЛНЦ изменения в Устава на Сдружението с оглед на преобразуването по т. 1;

3.     Приемане на други изменения в Устава на Сдружението свързани с увеличаване на членския внос на 20 лв. и корекция на отделни текстове от Устава;

4.     Представяне и одобрение на ГФО на Сдружението за 2009;

5.     Представяне на отчет за дейността на Сдружението за периода септември 2009 г. – юни 2010 г.;

6.     Доклад относно финансовото състояние на Сдружението и очакваните бъдещи разходи с оглед на преобразуването по т.1;

7.     Приемане на решение за допълнителни имуществени вноски в случай че след обсъждане Общото събрание установи необходимост за покриване на бъдещи разходи на Сдружението;

8.     Други.

 

Съгласно чл. 22 от Устава членовете – физически лица, могат да бъдат представлявани на ОС от пълномощници. Пълномощните следва да бъдат изрични за участие в Общото събрание, в писмена форма, включително и принтирана версия на електронно съобщение от упълномощителя до упълномощения, от което ясно се вижда адресът на електронната система на упълномощителя (познат на всички e-mail) и указания по какъв начин да бъде упражнен неговия глас. Пълномощниците могат да представляват само един член на Сдружението и не могат да преупълномощават с правата си трети лица.

Писмените материали относно дневния ред на свиканото Общо събрание, включително проекта за нов Устав, са достъпни за членовете на адреса на управление на Сдружението всеки работен ден от 9 до 17 часа.

В качеството ви на членове в „Сдружение за Международни Състезания по Право”, с настоящата покана ви каня да присъствате на така насроченото заседание.

С уважение:

Димитър Делчев

Председател на СМСП, 2010