Презентация на СЕЕМС 2012 в УНСС

14/12/2011

Сдружение за Международни Състезания по Право

организира

Конкурс за избор на отбор на УНСС за участие в

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

провеждано под патронажа на Съда на Европейския Съюз в Люксембург и The British Law Center

 

 „CEEMC” е едно от най-престижните състезания по Европейско право. Първото му издание е през 1994 г. и оттогава то се провежда ежегодно в различни европейски държави.

Отборите са съставени от 3ма или 4ма състезатели, които подготвят писмени бележки и впоследствие пледират, както на страната на ищеца така и на страната на ответника в рамките на симулативен процес, който следва процедурите и правилата на Съда на Европейския Съюз. Казусите са вдъхновени от висящи дела пред Съда на Европейския Съюз и са разработени от професори от Кеймбридж и юристи от СЕС.

 

Ако желаете да участвате, моля изпратете своята автобиография и мотивационно писмо на английски език на ел. адрес orator@adp.bg до 23ти декември 2011 г. Условията са да сте студент по право в УНСС и да владеете отлично английски език.

 

Повече информация за състезанието можете да намерите на http://www.ceemc.co.uk/, както и да поискате на orator@adp.bg.

На 14.12.2011 г. от 18:15 в зала 4056 на УНСС ще се проведе среща-дискусия за представяне на състезанието.

Реклама

Конкурс за избор на отбор за CEEMC 2012

14/12/2011

Сдружение за Международни Състезания по Право

организира

Конкурс за Избор на Отбор за

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

под патронажа на Съда на Европейския Съюз и The British Law Center

 

 „CEEMC” е едно от най-престижните състезания по Европейско право. Първото му издание е през 1994 г. и оттогава то се провежда ежегодно в различни европейски държави.

Юридическите проблеми, които разглежда казусът, са вдъхновени от актуални дела пред Съда на Европейския Съюз, разработени са от професори от Кеймбридж и служители от СЕС и представляват специфично предизвикателство за всеки студент по право.

Ако желаете да участвате, моля изпратете своята автобиография и мотивационно писмо на английски език на ел. адрес orator@adp.bg до 31ви декември 2011 г. Изискванията към кандидатите са да са студенти по право и да владееят отлично английски език

Повече информация за състезанието можете да намерите на http://www.britishlawcentre.org/ceemc.html


Конкурс за JESSUP 2012

13/04/2011

Сдружение за Международни Състезания по Право”

организира

Конкурс за избор на отбори в

Philip C. JESSUP International Law Moot Court Competition

JESSUP е най-голямото и престижно състезание по международно право в света. Провежда се ежегодно, през месец март, във Вашингтон. Всяка година до финалите достигат над 100 отбора, които се състезават от името на най-силните университети от Америка, Европа, Австралия, Азия и Африка.

През 2012 г. състезанието ще се проведе за 53ти път. Темата на казуса е: „Легитимност на военните операции за установяване на демократични режими и защита на паметници на културата във време на въоръжени конфликти.”

Повече информация за Jessup може да намерите на: http://www.ilsa.org/jessup/.

Ако желаете да участвате, изпратете своя автобиография (CV) и кратко мотивационно писмо на английски език на ел. адрес orator@adp.bg. Срокът за подаване на документите е до 9ти май 2011 г. (понеделник) в 23:59 ч.

Изискванията към кандидатите са:

–        да сте студент по право или международни отношения

–        да владеете отлично английски език

–        да имате интерес в областта на международното право


Отлично представяне на българския отбор в JESSUP 2011

11/04/2011

Чудесна статия на сп. „Правен свят“ за отличното представяне на отбора на СУ в JESSUP 2011


Конкурс за TELDERS 2011

12/10/2010

Сдружението за международни състезания по право

организира

Конкурс за избор на българския отбор за състезанието по международно публично право

 

Т Е Л Д Ъ Р С

ТЕЛДЪРС е най-престижното състезание по международно право в Европа. Организира се ежегодно от Лайденския университет и се провежда в Двореца на мира, Хага, Холандия (седалище на Международния съд на ООН). Финалите на 34тото издание на състезанието ще са в края на април 2011 г. Българският отбор за 2011 г. ще се състои от четирима студенти, избрани с конкурс.

Ако желаете да участвате, моля изпратете своята автобиография и мотивационно писмо на английски език на ел. адрес telders.bulgaria@gmail.com до 21 октомври. Изискванията към кандидатите са:

–        да сте студент по право или международни отношения в юридическия факултет на СУ

–        да владеете отлично английски език

–        да имате интерес и познания в областта на международното публично право


Годишен финансов отчет / отчет за дейността на Сдружение за Международни Състезания по Право 2009

29/06/2010

Годишен финансов отчет/отчет за дейността на Сдружение за Международни Състезания по Право 2009


Покана за свикване на Общо събрание на СМСП

23/06/2010

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ на ЮЛНЦ

 „СДРУЖЕНИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРАВО”

23.06.2010 г.

П О К А Н А

От

Председателя на УС на Сдружение за Международни Състезания по Право

 

Уважаеми Членове на Сдружението за Международни Състезания по Право (СМСП),

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СМСП и на основание член 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава, както и в изпълнение на решение на УС от 22.06.2010 година, свиквам Общото събрание на членовете на СМСП, което ще се проведе на 09.07.2010 г., на адрес София, кръстовището на ул. „Шести Септември” и ул. „Славянска” в заведение Дон Домат от 19:00 часа,  при следния дневен ред:

1.      Приемане на решение за преобразуване на Сдружението в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

2.     Приемане на изискуемите от ЗЮЛНЦ изменения в Устава на Сдружението с оглед на преобразуването по т. 1;

3.     Приемане на други изменения в Устава на Сдружението свързани с увеличаване на членския внос на 20 лв. и корекция на отделни текстове от Устава;

4.     Представяне и одобрение на ГФО на Сдружението за 2009;

5.     Представяне на отчет за дейността на Сдружението за периода септември 2009 г. – юни 2010 г.;

6.     Доклад относно финансовото състояние на Сдружението и очакваните бъдещи разходи с оглед на преобразуването по т.1;

7.     Приемане на решение за допълнителни имуществени вноски в случай че след обсъждане Общото събрание установи необходимост за покриване на бъдещи разходи на Сдружението;

8.     Други.

 

Съгласно чл. 22 от Устава членовете – физически лица, могат да бъдат представлявани на ОС от пълномощници. Пълномощните следва да бъдат изрични за участие в Общото събрание, в писмена форма, включително и принтирана версия на електронно съобщение от упълномощителя до упълномощения, от което ясно се вижда адресът на електронната система на упълномощителя (познат на всички e-mail) и указания по какъв начин да бъде упражнен неговия глас. Пълномощниците могат да представляват само един член на Сдружението и не могат да преупълномощават с правата си трети лица.

Писмените материали относно дневния ред на свиканото Общо събрание, включително проекта за нов Устав, са достъпни за членовете на адреса на управление на Сдружението всеки работен ден от 9 до 17 часа.

В качеството ви на членове в „Сдружение за Международни Състезания по Право”, с настоящата покана ви каня да присъствате на така насроченото заседание.

С уважение:

Димитър Делчев

Председател на СМСП, 2010


Конкурс за Стаж в Съда на Европейския Съюз

04/06/2010

 

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

има удоволствието да обяви учредяването на стипендия

 СТАЖ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Стипендията предоставя възможност за провеждане на съдебен стаж с продължителност от 1 месец в кабинета на съдия Александър Арабаджиев в Съда на Европейския съюз. Стажантът участва непосредствено в работата на кабинета, помага за подготовката на съдебни заседания, извършва правни анализи в областта на правото на ЕС, работи по конкретни дела и казуси, помага в работата на реферандерите. Стипендията се предоставя на конкурсни начала като кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.         Да следват или да са завършили висше юридическо образование в България.

2.         Да владеят отлично френски език.

3.         Да имат добри познания в областта на правото на ЕС.

Кандидатите трябва да представят кратък правен анализ (до 15 стр.) на тема:

„Достъпът на физически и юридически лица до Съда на ЕС след Договора от Лисабон“

 Кандидатите трябва да изпратят своя анализ, придружен от CV и мотивационно писмо до 31 август 2010 г. на email: info@bael.eu

Стипендията покрива двупосочен самолетен билет, квартира в Люксембург и джобни. 

За повече информация

http://www.bael.eu


Сдружение за Международни Състезания по Право

10/05/2010

 

І. История и цели

 

Сдружението за Международни Състезания по Право /СМСП/ е българско юридическо лице с нестопанска цел, учредено през лятото на 2009 г. Организацията обединява студенти от различни университети, академици и юристи от практиката, които са представили България в престижните международни състезания по право.

Целта на Сдружението е да популяризира сред студентите състезанията по право като една комплексна и новаторска форма на юридическо обучение, да селектира и организира подготовката на отбори, които да се състезават от името на правните факултети в България и да осигури кадрови и финансови средства за постигането на високи резултати от българските отбори. Едновременно с това СМСП има за цел да стимулира интереса към проблемите на международното и европейското право.

ІІ. Международни състезания по право

 

Международните състезания по право представляват симулацията на съдебен процес в дадена сфера на правото (Международно право, Европейско право и т.н.), като организаторите на състезанията се стремят симулацията да не се отличава по нищо от реалните съдебни процедури пред международните съдилища, за да могат участниците да се състезават в идентични на съществуващите в съдебните зали условия. Ето защо устните кръгове на състезанията се провеждат в съдебни сгради, а решаващият орган е съставен в голямата си част от съдии, прокурори и адвокати от практиката.

Това, около което се концентрира всяко едно международно състезание е казусът, който има за цел да изведе+ на преден план сложна юридическа задача, висяща, но все още нерешена от компетентните международни и европейски съдилищата. Състезателите получават казуса месеци преди състезанието, за да се запознаят с фактите и правните теории, за да могат да изготвят писмените си защити, а на устните кръгове да представят своите устни пледоарии в пряк сблъсък с опонентите си. Именно заради необходимостта от отборна работа и от изучаването на широк кръг източници, посветени на дадена правна тема, международните състезания по право са спечелили популярността си на школа за формиране и развитие на юридическото мислене.

Към настоящия момент в международен план съществуват над 30 различни международни състезания, в множество сфери на правото: бежанско право, хуманитарно право, международно търговско право, правото на Европейския съюз и др.. С отлична репутация и висока популярност се ползват: състезанието по европейско право, организирано от университета „Кеймбридж” под егидата на Съда на Европейския Съюз /СЕЕMC/; състезанието по международно публично публично TELDERS, което се провежда в седалището на Международния съд към ООН – Хага; състезанието JESSUP, вероятно най-мащабното и сложното, в което вземат участие представители на над 500 университета от повече от 80 държави, организирано ежегодно във Вашингтон.

ІІІ. Мисията и конкретни задачи на СМСП

Международните състезания по право са в известна степен подценявани от студентите и юридическите факултети в България, което преобладаващо се дължи на липсата на достатъчна информация за ползите от подобно начинание. В тази връзка наша основна задача е да убедим университетските ръководства в международния престиж, който всяко добро представяне носи на институцията, излъчила отбора, и да представим на младите юристи плюсовете за личното им развитие.

Друго, което пречеше на добрите представяния на българските отбори, е липсата на координация и организираност в подготовката, липсата на спойка между бившите и новите участници. Тази ситуация продиктува необходимостта от сдружаване на голяма част от предишните състезатели и специалисти в дадени сфери на правото, които да обединят ноу-хау и контакти, за да се обезпечат организационно и материално тренировките на българските отбори по право и да се подчини на ясни правила селекцията и подготовката на състезателите с цел да се гарантира доброто им представяне.  

Наред с това, нашите намерения са чрез тясно сътрудничество с университетските ръководства и студентски организации, да се увеличат университетите в България, които имат представителен отбор в състезанията, а вследствие на това да се увеличат и треньорските екипи за подготовка на бъдещите отбори от млади студенти.

Отделна част от дейността на Сдружението е концентрирана върху създаването и поддържането на библиотечен фонд от материали /статии, учебници, монографии/, посветени на проблемите на международното и европейското право, който да бъде на разположение на членовете на Сдружението.

Амбицията на организацията е да реализира мащабни проекти в областта на юридическото образование – обучения, семинари, конференции в областта на международното право, включително подготовката на собствено състезание по материята.

IV. Постижения

Въпреки липсата на достатъчна подкрепа България може да се похвали с няколко постижения в съревнованието с другите държави. През 2008 български отбор печели CEEMC, а през 2009 получава награда за най-добри писмени защити на същото състезание. Постиженията на TELDERS също са значими – второ място през 2006 и индивидуален приз за най-добра пледоария през 2007.

V. Партньори

В областта на правната наука Сдружението има дългосрочни взаимоотношения с юридическия факултети на СУ „Климент Охридски”, УНСС и Нов Български Университет, студентските организации IUSTITA, European Law Students Association (ELSA) и др. Партньори на Сдружението са сп. „Правен свят”, Британският Правен Център, Фондация “Америка за България”, „Американска фондация за България”, както и изтъкнатата консултантска кантора – „Евролекс България” ООД.


Конкурс за JESSUP 2011

10/05/2010

„Сдружение за Международни Състезания по Право”

организира

Конкурс за Избор на Български Отбор за Състезанието по Международно Право

Philip C. JESSUP International Law Moot Court Competition

JESSUP е най-престижното състезание по Международно право в Света. Провежда се ежегодно във Вашингтон, като всяка година до финалите достигат повече от 100 отбора, представляващи стоте най-силни университета от Америка, Европа, Азия и Африка. 52то издание на състезанието ще са състои през март 2011 г. Казусът ще бъде публикуван през септември 2010 г., като темата, която е обявена за следващата година е „Борба с Корупцията”. Повече информация на: http://www.ilsa.org/jessup/index.php

Ако сте инициативен/на и желаете да участвате, изпратете своята автобиография (CV) и кратко мотивационно писмо на английски език на ел. адрес orator@adp.bg. Срокът е до 24 май 2010 г.  (понеделник) в 23:59.

Изискванията към кандидатите са:

–       да сте студент по право или международни отношения

–       да владеете отлично английски език

–       да имате интерес в областта на международното право